Praktische tips voor de ouders

  • Vermits we veel en lekker eten krijgen van onze kookouders, zouden we het op prijs stellen dat de kinderen niet teveel snoep meekrijgen. Zoals elk jaar geven we elk kind de keuze om al hun snoep in een gezamelijke snoepdoos te steken, waar dan regelmatig een snoepje uit genomen mag worden. Of ze mogen het snoep ook afgeven aan de leiding tot na het kamp.
  • Het zou voor iedereen gemakkelijk zijn om kleren voor elke dag in een zakje te steken (ondergoed, sokken, kledij) en dan nog een reservezakje voorzien. We zouden het zeer fijn vinden moesten ‘goede kleren en juwelen’ thuis blijven zodat we zonder hinder kunnen spelen en ravotten. Meestal nemen de kinderen wel ‘iets betere kleren’ mee voor dansavond.
  • Als er problemen zijn met uw kind(eren) vb. ziekte, heimwee, … zal de leiding u steeds contacteren.
  • Elk kind zou op zijn minst een chiropull/t-shirt en sjaaltje moeten hebben. We hebben een eigen chiro-uniform aan democratische prijzen verkrijgbaar bij de leiding. Elk kind wordt elke ochtendverzameling in uniform verwacht. Bij alle andere verzamelingen is een sjaaltje voldoende.
  • Wij pleiten voor een GSM-VRIJ kamp, dus vragen wij jullie om erop toe te zien dat de gsm van jullie kind(eren) thuis blijven. De leiding is steeds bereikbaar moest er toch iets voorvallen waardoor contact via GSM nodig is.