Bivak

Beste ouders en beste leden,

We willen jullie graag op de hoogte brengen van de vorm die het bivak dit jaar zal aannemen. Om ieders gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen hebben we ervoor gekozen om de leden (en leiding) op te splitsen in 2 bubbels van maximum 50 personen per bubbel. Elke bubbel zal afzonderlijk 5 dagen op kamp gaan in Mol
(Chiro Millegem – Nachtegaalstraat 16, 2400 Mol). 

  • bubbel 1: van 21 juli tot en met 26 juli. 
  • bubbel 2: van 26 juli tot en met 31 juli

Om deze reden zal er dit jaar ook geen bezoekdag zijn. De concrete indeling van de groepen in deze bubbels zullen we aan de hand van de inschrijvingen doen. Daarom is het belangrijk om voor 7 juni 2020 door te geven of uw kind al dan niet meegaat op bivak. Dit doet u door de Google Form in te vullen (zie stap 2).

We zouden willen vragen om de deelname van uw kind zo snel mogelijk te bevestigen. Om uw kind in te schrijven, moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. Om te  beginnen zou u het document “risicogroepen pediatrie” moeten bekijken. Valt uw kind onder één van deze risicogroepen dan moeten we helaas vragen om uw kind niet mee te sturen op ons bivak. Wanneer de ziekte van uw kind stabiel en goed gecontroleerd is, vragen wij een doktersvoorschrift ter bevestiging. 
  2. Daarnaast willen we jullie vragen om deze Google Form in te vullen. Dit geldt als voorinschrijving.
  3. Verder willen we jullie vragen om de medische fiche in te vullen en door te scannen naar bivak@chirosintjan.be
  4. Voor deze 5 onvergetelijke dagen vragen wij een bedrag van 80 euro, te storten op het rekeningnummer BE60 0682 3216 4170 met vermelding “Bivak 2020 – NAAM – GROEP” (vb. Bivak 2020 – Jan Janssens – speelclubjongens). 

Tot slot begrijpen we heel goed dat dit vragen bij u oproept als ouder. Moest u met vragen zitten, twijfel niet om die te sturen naar bivak@chirosintjan.be of te bellen naar 0484 88 95 06 (GSM Simon). De gestelde vragen zullen we voor jullie bundelen en op onze site of de FB-pagina (Chiro Sint Jan) plaatsen. 

Vriendelijke Chirogroeten,
De Leiding