Inschrijving

De inschrijvingen voor het Chirokamp gebeuren steeds via mail en beginnen steeds eind mei of begin juni. Geen mail ontvangen? Verwittig dan zeker de leiding!