Praktische Tips

  • Vermits we veel en lekker eten krijgen van onze kookouders, zouden we het op prijs stellen dat de kinderen niet teveel snoep meekrijgen. Zoals elk jaar geven we elk kind de keuze om al hun snoep in een gezamelijke snoepdoos te steken, waar dan regelmatig een snoepje uit genomen mag worden. Of ze mogen het snoep ook afgeven aan de leiding tot na het kamp.
  • Het zou voor iedereen gemakkelijk zijn om kleren voor elke dag in een zakje te steken (ondergoed, sokken, kledij) en dan nog een reservezakje voorzien. We zouden het zeer fijn vinden moesten ‘goede kleren en juwelen’ thuis blijven zodat we zonder hinder kunnen spelen en ravotten. Meestal nemen de kinderen wel ‘iets betere kleren’ mee voor dansavond.
  • Als er problemen zijn met uw kind(eren) vb. ziekte, heimwee, … zal de leiding u steeds contacteren.
  • Elk kind zou op zijn minst een chiropull/t-shirt en sjaaltje moeten hebben. We hebben een eigen chiro-uniform aan democratische prijzen verkrijgbaar, je kan een uniform bestellen via uniformen@chirosintjan.be. Elk kind wordt elke ochtendverzameling in uniform verwacht. Bij alle andere verzamelingen is een sjaaltje voldoende.
  • We pleiten voor een GSM-ARM kamp. Oudste leden kunnen hun gsm meenemen, maar mogen ze enkel gebruiken wanneer de leiding er toestemming voor geeft, zoals bijvoorbeeld tijdens de platte rust. Wanneer het gebruik van de gsm de activiteiten hindert kan de leiding de gsm’s afnemen tot het einde van het bivak.