Dag 5 – 25 juli 2017

Een bode – door Pieter uitgezonden vanaf zijn nieuwe verblijfplaats ten velde – laat weten dat zijne Koninklijke Hoogheid Pieter van Belgie vandaag de Koninklijke Stallen te Laakdal zal komen bezoeken. Tegelijk wordt ten behoeve van de bevolking van kamp Laakdal drie wetten uitgevaardigd:

* De bevolking zal terstond op trektocht vertrekken
* de bevolking zal het woord “trektocht” niet in de mond nemen
* de bevolking zal ’s avonds het nationale gerecht van het land “Belgie” nuttigen

En zo zal geschieden. Volledig in overeenstemming met de zonet uitgevaardigde wetten zwermen de nog op de kampplaats aanwezige leeftijdsgroepen uit naar alle mogelijke windrichtingen op weg naar de kamplaats die ze zonet verlaten hebben. Menig weldenkend mens vraagt zich af wat hier de bedoeling van kan zijn.

Wordt vervolgd