Dag 6 – 26 juli 2016

Paniek in het expeditiekamp! Jungle Jane en Bamboe Bob werden ontvoerd door de junglemensen. Even later moesten ook enkele rakkers er aan geloven. Eén voor een werden zij gekidnapt. Gelukkig konden zij allemaal ontsnappen, op een enkeling na. Onze dappere Freek was namelijk druk in de weer geweest om zijn lotgenoten te helpen ontsnappen, maar geraakte hierdoor achterop zodat hij niet op tijd uit de klauwen van de inboorlingen geraakte. Dit alles speelde zich af, vlak voordat de ouderlingen de expeditie zouden komen bezoeken.

In de verwarring die ontstaan was tijdens de ontsnappingspoging, had niemand van de rakkers gemerkt dat iemand van hen ontbrak, zelfs niet in de gezellige drukte die traditioneel gepaard gaat met het bezoek van de ouderlingen aan het kamp.

Groot was dan ook de verbazing toen het bezoekmoment op zijn einde liep en de Junglemensen plots weer opdoken (video), terwijl ze rondzeulden met een vreemdsoortig instrument dat veel weg had van een primitief marteltuig. Ze haalden Freek er weer bij en dwongen hem plaats te nemen op het bouwsel. Een dramatisch moment was aangebroken. Iedereen hield zijn hart vast voor wat nu onvermijdelijk leek te gaan gebeuren: Freek zou zeker worden gemarteld!

De verbazing onder de aanwezigen was erg groot toen de inboorlingen Freek een kroon op het hoofd zetten en hem begonnen te aanbidden. Het afschuwelijke marteltuig bleek uiteindelijk niet veel meer dan een primitieve inheemse troon te zijn, met Freek er op geinstalleerd als God of koning.

In gebrekkig Nederlands spraken de inboorlingen – wellicht een volk met Belgische roots – vervolgens de kampleden en bezoekers toe. Stilaan werd duidelijk dat wij ons dus ongevraagd op hun grondgebied hadden begeven en daarmee dus hun territorium hadden geschonden. Onder andere omstandigheden zouden zij iedere indringer hebben uitgemoord, maar om een of andere reden hebben zij in Freek iets herkend wat ons heeft gered, Wat dat precies geweest is, is ons nooit duidelijk gemaakt, maar het moet iets te maken hebben gehad met de structuur van zijn gezicht. Freek had namelijk een volle ki(e)n.

Gezien het feit dat we zo’n belangrijk persoon in ons midden hadden, besloten de inboorlingen ons te sparen. Meer nog, wij werden allemaal als gasten beschouwd, op voorwaarde dat we Freek zouden aanbidden. Alle aanwezigen knielden nederig neer, en bogen verschillende malen diep Freekwaarts. Freek beval de inboorlingen hem meteen vrij te laten, waarop de inboorlingen hem van zijn troon hielpen en meteen daarna weer verdwenen zoals ze gekomen waren. Dit was meteen het teken voor de ouderlingen om iedereen tot rust te laten komen na deze spannende gebeurtenissen en het expeditiekamp te verlaten.

En wat is er verdere geworden van Jungle Jane en Bamboe Bob ? Van hen was nog steeds geen spoor te bekkenen, waarop iedereen zich stilaan begon af te vragen of ze nog wel in leven waren…….wordt vervolgd.