Dag 7 – 27 juli 2016

De inboorlingen hadden zich die dag voorlopig gedeisd gehouden en de rust leek ondertussen in het kamp te zijn teruggekeerd. Maar het gemis omwille van het verlies van Bob en Jane was nog steeds erg groot. Wat zou er toch met hun gebeurd zijn?

Jane en Bob zouden echter niet willen dat we bij de pakken bleven zitten, dus raapte iedereen zijn moed bijeen en werden – precies zoals Jane en Bob het gewild hadden – de expeditietechnieken verder uitgewerkt. Er werden dan ook verschillende workshops georganiseerd waarin men zich verder in allerhande aspecten van het leven van een ontdekkingsreiziger kon verdieoen. Zo werd er in de vorm van een groot bosspel een woudexploratietocht op touw gezet voor de grote avonturiers in het gezelschap. Diegenen onder hen die meer interesse hadden voor kennis en wetenswaardigheden inzake natuurexploratie – konden zichzelf verrijken met meer technische bagage en theoretische achtergrond middels een interactieve quiz.

We houden jullie verder op de hoogte…

Ondertussen is ook het eerste bivakkrantje (dat op 24 juli werd uitgedeeld aan de expeditieleden) digitaal verkrijgbaar. Veel plezier ermee!