Dag 9 – 29 juli 2017

Begint het dan toch goed te komen met Pieter? Tijdens de ochtendverzameling blijkt hij weer als vanouds te functioneren. Dokter Ilse onderwerpt hem voorzichtigheidshalve aan een onderzoek waarbij ze hem de ene na de andere vraag voorschotelt. Ook leden krijgen de gelegenheid om Pieter moeilijke vragen te stellen. Welke vraag ook gesteld wordt, Pieter laat zich niet van de wijs brengen en antwoordt stuntelig – zoals we van hem gewoon zijn – op de hem gestelde vragen. Zou Pieter nu dan toch genezen zijn?
Vervolgens wordt het ontbijt geserveerd, dat vandaag – met dank aan kookpapa Jochen – voor een keertje in het teken staat van chocolade.  Precies op het moment dat de maaltijd ten einde loopt en zowat iedereen aanstalten maakt om fris en monter aan de nieuwe dag te beginnen, verschijnt plots een guur type in de eetzaal. Hij heeft een onverzorgd uiterlijk, heeft zich duidelijk al dagen lang niet meer geschoren en mompelt woorden die – mits wat goede wil van de aandachtige toehoorder – nog zouden kunnen doorgaan voor echte zinnen. Dan valt ineens de matrak op die aan zijn riem bevestigd is. Het kleine blauwe logo dat op zijn hemd prijkt maakt alles duidelijk: deze man is van de politie.
Blijkbaar is hij – inspecteur Samuel Thys – op pad om er op toe te zien dat de wetten, die een aantal dagen geleden werden uitgevaardigd door Pieter van België, strikt worden nageleefd. Meteen stelt hij een grove overtreding van de chocoladewet vast: was het immers niet verboden dat kinderen – omdat het niet goed is voor hun gezondheid – chocolade eten? Op dergelijke overtredingen van de wet staan strenge celstraffen. Inspecteur Thys wil dan ook wel eens weten wie voor dit misdrijf verantwoordelijk is.
De kookouders, die zoals bekend verantwoordelijk zijn voor spijs en drank, worden stevig op de rooster gelegd. Deze laten zich echter niet zo gauw van de wijs brengen. Zij weten immers als geen ander hoe ze verantwoordelijkheden van zich af moeten schuiven – het zou niet de eerste keer zijn dat er eens iets te gepeperd is of is aangebrand en wijzen met een beschuldigende vinger naar  kookouder Jochen, die zoals gebruikelijk toch altijd van alles de schuld krijgt. Kookouder Jochen wordt in de boeien geslagen en afgevoerd. De bivakplaats wordt verbouwd tot een jeugdgevangenis. De leden worden kordaat naar hun cellen geleid, waar ze na een poosje weer uit worden gehaald om te luchten. Ze worden onderworpen aan verplichte vrije activiteiten met andere gedetineerden.

wordt vervolgd