Einde bivak – 31 juli 2017

Bij het ochtendgloren lijkt alles terug normaal, de show van gisteren heeft thans heel wat ringen onder de ogen getekend bij een aantal onder ons. Op de verzameling wordt Pieter onderworpen aan een heus vragenvuur. Leden en leiding vragen hem vanalles en nog wat. Wonderbaarlijk genoeg beantwoordt Pieter vandaag  al de vragen helemaal juist. Het lijkt wel of hij nu aan geheugenverlies lijdt,  want hij kan zich niets voor de geest halen van de afgelopen 10 dagen….. Ilse vindt dit helemaal niet erg en is blij dat ze hare Pieter terug heeft.

Om het bivak feestelijk af te ronden wordt het bivaklied nog eens uit volle borst gezongen. Iedereen krijgt een zakje met Chiropillen mee naar huis, met duidelijke gebruiksaanwijzing. Wat niet iedereen weet is dat in dat zakje wel eens een snoepje kan zitten met een vieze smaak….. wie durft al zijn Chiropillen (snoepjes) op te eten? Vertel ons of jij een vies snoepje had of laat het ons weten via de facebookpagina, maar het liefst van al horen we het jou zelf graag vertellen op de BBQ. Tot dan !

Dag 10 – 30 juli 2017

Van het gevangenisklimaat van gisteren – waar we door toedoen van Pieter in waren verzeild geraakt – is vandaag alweer geen sprake meer. Integendeel. It’s showtime! Pieter – P.Daddy voor zijn schare fans – is naar eigen zeggen wereldberoemd in de Benelux. Het toeval wil dat net vandaag zijn nieuw nummer – met bijhorende videoclip wordt gereleased. Pieter ziet het dan ook groots. In navolging van zijn grote voorbeeld Simon Cowell organiseert hij dan ook “Chiro Sint-Jan ’s got talent”, met performances van tot nu toe onbekende talenten. De show zal vanavond door gaan in een groots opgezet spektakel. Alle kampleden zijn bij deze uitgenodigd!

Dag 9 – 29 juli 2017

Begint het dan toch goed te komen met Pieter? Tijdens de ochtendverzameling blijkt hij weer als vanouds te functioneren. Dokter Ilse onderwerpt hem voorzichtigheidshalve aan een onderzoek waarbij ze hem de ene na de andere vraag voorschotelt. Ook leden krijgen de gelegenheid om Pieter moeilijke vragen te stellen. Welke vraag ook gesteld wordt, Pieter laat zich niet van de wijs brengen en antwoordt stuntelig – zoals we van hem gewoon zijn – op de hem gestelde vragen. Zou Pieter nu dan toch genezen zijn?
Vervolgens wordt het ontbijt geserveerd, dat vandaag – met dank aan kookpapa Jochen – voor een keertje in het teken staat van chocolade.  Precies op het moment dat de maaltijd ten einde loopt en zowat iedereen aanstalten maakt om fris en monter aan de nieuwe dag te beginnen, verschijnt plots een guur type in de eetzaal. Hij heeft een onverzorgd uiterlijk, heeft zich duidelijk al dagen lang niet meer geschoren en mompelt woorden die – mits wat goede wil van de aandachtige toehoorder – nog zouden kunnen doorgaan voor echte zinnen. Dan valt ineens de matrak op die aan zijn riem bevestigd is. Het kleine blauwe logo dat op zijn hemd prijkt maakt alles duidelijk: deze man is van de politie.
Blijkbaar is hij – inspecteur Samuel Thys – op pad om er op toe te zien dat de wetten, die een aantal dagen geleden werden uitgevaardigd door Pieter van België, strikt worden nageleefd. Meteen stelt hij een grove overtreding van de chocoladewet vast: was het immers niet verboden dat kinderen – omdat het niet goed is voor hun gezondheid – chocolade eten? Op dergelijke overtredingen van de wet staan strenge celstraffen. Inspecteur Thys wil dan ook wel eens weten wie voor dit misdrijf verantwoordelijk is.
De kookouders, die zoals bekend verantwoordelijk zijn voor spijs en drank, worden stevig op de rooster gelegd. Deze laten zich echter niet zo gauw van de wijs brengen. Zij weten immers als geen ander hoe ze verantwoordelijkheden van zich af moeten schuiven – het zou niet de eerste keer zijn dat er eens iets te gepeperd is of is aangebrand en wijzen met een beschuldigende vinger naar  kookouder Jochen, die zoals gebruikelijk toch altijd van alles de schuld krijgt. Kookouder Jochen wordt in de boeien geslagen en afgevoerd. De bivakplaats wordt verbouwd tot een jeugdgevangenis. De leden worden kordaat naar hun cellen geleid, waar ze na een poosje weer uit worden gehaald om te luchten. Ze worden onderworpen aan verplichte vrije activiteiten met andere gedetineerden.

wordt vervolgd

Dag 8 – 28 juli 2017

Met de gezondheid van Pieter gaat het al aardig de goede kant op. Stilaan begint het hem te dagen dat hij zich op chiro-bivak bevindt, alleen zit het nog niet helemaal goed met zijn tijdsbesef. Zo blijkt Pieter gebeurtenissen voor de geest te halen die – zo weten velen onder ons die al ettelijke bivakken hebben overleefd – zich een aantal jaren geleden hebben afgespeeld, toen het thema “Magie” was. In zeven haasten haalt de leiding de kostuums en gewaden erbij die voor het toenmalige thema werden gebruikt. In een mum van tijd worden de personages van toen opnieuw leven ingeblazen. Zelfs oud-leidster Benedicte werd bereid gevonden om haar rol als mevrouw Cordelia weer op te nemen.

wordt vervolgd

Dag 7 – 27 juli 2017

De vallende ziekte van de tippers van afgelopen dagen moet bij Pieter onbewust een diepe indruk hebben nagelaten. Hij verschijnt op de ochtendverzameling met een paar krukken, naar eigen zeggen omdat hij een been gebroken heeft. Het toeval wil dat – uitgerekend vandaag – competitieve spelen op het programma staan. Het voorziene programma wordt licht bijgestuurd en omgevormd tot een soort “Paralympische Spelen”.
Meteen na het ontbijt gaan de Spelen officieel van start. De deelnemers worden ingedeeld in 2 teams naargelang hun specifieke beperking: het ene team bevat mensen waarvan het brein helaas nog niet volgroeid is – in de volksmond wordt deze groep ook wel eens “kinderen” genoemd. Het andere team bestaat dan weer uit mensen met sociaal dysfunctioneel gedrag, beter bekend als “leiding”. De twee teams zullen tegen elkaar strijden voor eer en glorie in een epische zeskamp.
Achtereenvolgens komen volgende disciplines aan bod: trefbal, kamphamsteren, touwtrekken, “dikke bertha”, erehaagspurt en balwerpen. Vooral tijdens het touwtrekken en het balwerpen worden de verschillen inzake kracht en strategisch inzicht pijnlijk duidelijk: de overmacht van het team “kinderen” blijkt te groot. De uitslag van deze spelen is dan ook onverbiddelijk: leiding – kinderen: 7 – 9.
Tijdens de namiddag komt het atletische luik van deze Spelen aan bod, waarbij elk van de groepen aan individuele disciplines deelnemen: zo gaan de Speelclub Jongens zwemmen in het stedelijke niet-Olympische zwembad, terwijl de Keti-Aspi elkaars krachten meten tijdens de “Soap Games”: een discipline die het midden houdt tussen vlaggenroof, tienbal en rugby, telkens voorzien van zeep – bijzonder veel zeep.

wordt vervolgd

Dag 6 – 26 juli 2017

Koning Pieter van België wordt zachtjes gewekt door het klaroengeschal van zijn 3 hoflakeien. Prompt staat hij op en hult hij zich in de koninklijke gewaden die – netjes geplooid en gestreken – in zijn dressing tent op hem liggen te wachten. Dan valt zijn oog plots op het gouden koninklijke kroontje dat naast de gewaden ligt. Ineens beseft hij dat deze kleren helemaal niet bij zijn imago passen. Want Pieter is hip, Pieter is cool, Pieter is the man en Pieter is smooth. De vibe is chill, life is Rock & Roll. Bring on the party! Tijd voor een namiddagfestival! De paniek valt duidelijk af te lezen bij de leidingsploeg wanneer ze vernemen wat Pieter dit keer van plan is. Hoe organiseren we in godsnaam op die korte tijd zo’n festival? En waar gaan we al dat volk halen? In ijltempo wordt de kampplaats opgeruimd, tafels en stoelen herschikt en wordt een heuse main stage in elkaar getimmerd. Het betere leidingswerk wordt ondertussen noodgedwongen overgelaten aan de Keti-Aspi leden, die de kinderen  geïnspireerd vermaken met tal van nieuwe en zelfbedachte spelen.
Vervolgens krijgen de kinderen authentieke vip-toegangsbandjes en worden ouders verwittigd van het op handen zijnde festival. Het was immers reeds te laat om de plaatselijke bevolking te verwittigen. Om 16u30 stipt gaan de deuren van het festival open. Toegang tot de terreinen wordt streng gecontroleerd door veiligheidspersoneel, wat tot de gebruikelijke wachtrijen leidt. Het kan de pret niet drukken. De bezoekers maken allemaal gretig gebruik van het “Access All Areas” concept, waarbij ze ook toegang krijgen tot alle artiestenvertrekken. Food en drinks worden voorzien door de kookploeg, die voor de gelegenheid een festivalfeestelijk uitgedoste foodtruck hebben laten aanrukken. DJ “A Capella Kobe” zorgt vanop de main stage weerom vakkundig voor de muzikale behoeften.
Tegen 19u30 loopt het festival tegen het einde aan. De artiesten moeten immers na de door hun opgevoerde – 3 uur durende – performance bij hun opgetrommelde fans weer even bekomen. Ze nemen – zoals het een professionele artiest betaamt – op gepaste wijze afscheid van hun fans, al valt dit afscheid bij velen nogal zwaar. Sommigen houden de ogen niet droog, en het valt op dat vooral onze jongere artiesten alles in het werk moeten stellen om hun ontroostbare fans gerust te stellen.

wordt vervolgd

Dag 5 – 25 juli 2017

Een bode – door Pieter uitgezonden vanaf zijn nieuwe verblijfplaats ten velde – laat weten dat zijne Koninklijke Hoogheid Pieter van Belgie vandaag de Koninklijke Stallen te Laakdal zal komen bezoeken. Tegelijk wordt ten behoeve van de bevolking van kamp Laakdal drie wetten uitgevaardigd:

* De bevolking zal terstond op trektocht vertrekken
* de bevolking zal het woord “trektocht” niet in de mond nemen
* de bevolking zal ’s avonds het nationale gerecht van het land “Belgie” nuttigen

En zo zal geschieden. Volledig in overeenstemming met de zonet uitgevaardigde wetten zwermen de nog op de kampplaats aanwezige leeftijdsgroepen uit naar alle mogelijke windrichtingen op weg naar de kamplaats die ze zonet verlaten hebben. Menig weldenkend mens vraagt zich af wat hier de bedoeling van kan zijn.

Wordt vervolgd

Dag 4 – 24 juli 2017

Een nieuwe dag, alweer een nieuwe Pieter: vandaag lijkt hij te denken dat hij hoofdleider is van Chiro Sint-Jan. Hij neemt bij de ochtendverzameling dan ook prompt de plaats in van Bernard en Samuel, die normaal gezien de honneurs waarnemen. De verbazing is dan ook groot – en niet in het minst bij de hoofdleiding – wanneer Pieter zijn fluit(je) ter hand neemt en de groepen aanmaant de eetzaal te betreden. Het gezag dat de hoofdleiding uitstraalt is alom gekend, en het is even niet duidelijk hoe zij met deze nieuwe situatie om zullen gaan.

Na het ontbijt komt Pieter tot de vaststelling dat een hoofdleider wel meer hoort te doen dan alleen maar verzamelingen leiden en mensen naar de eetzaal sturen. Hij neemt dan ook een drastische beslissing. Hij vertrekt meteen op (hoofd)leidingscursus, samen met zijn leden en medeleiding.
wordt vervolgd

Dag 3 – 23 juli 2017 (avond)

De liefde tussen Pieter en Liene wordt ’s avonds officieel bezegeld met een plechtige huwelijksceremonie. En dat het allemaal iets heeft mogen kosten, wordt al snel duidelijk wanneer de konkelnieuwe limousine – getooid in een kleur die Pieter’s liefde voor Liene treffend weergeeft – in de verte komt aangereden. Spoedig verzamelt de voltallige chiro – leden Èn leiding – aan de ingang van de kampplaats, waarbij spontaan een erehaag wordt gevormd om het verliefde koppel welkom te heten. Het evenement is tot de puntjes verzorgd: de ceremonieruimte is bijzonder feestelijk ingekleed.

Aan het altaar nodigt de priester eerst bruidegom, dan bruid om met hun getuige naar voren te treden. De korte maar krachtige plechtigheid wordt geleid door E.H. ZBigniew Alcoholovski, een man
van Oosteuropese origine die zich in onze streken is komen vestigen om zich te laten behandelen voor een bijzonder zeldzame huidaandoening: zijn haar wordt blauw wanneer hij onzin dreigt te verkopen. Na het sermoen van de priester en het afleggen van de huwelijksbeloften, komt het moment waarbij beide geliefden aan iedereen hun liefde voor elkaar met een innig lichamelijk gebaar: een schrale, onwennige glimlach.

Na de plechtigheid kan het bruidsfeest nu echt van start gaan. Onze gepatenteerde koppelaarster Eliane zorgt voor de perfecte match. Op basis van karakter, uiterlijk, voorkeuren van de genodigdheden alsook persoonlijke vooroordelen ziet zij er op toe dat de koppeltjes onder de meest ideale omstandigheden worden gevormd. De fotoshoot die meteen daarna volgt laat blijken dat de koppels in de meeste gevallen ronduit perfect zijn. Eliane blijft zelf helaas wat op haar honger zitten: zij moet het een hele avond stellen met een dom blondje.

De dansavond wordt opgeluisterd door DJ “A Capella Kobe”, die de aanwezigen een hele avond lang aan de draai weet te houden.

Wordt vervolgd

Dag 3 – 23 juli 2017

Na de nodige verwarring waar Pieter’s omgekeerde dag gisteren voor gezorgd heeft, is er vandaag alvast beter nieuws te melden. Pieter voelt zich vandaag kiplekker, met een vederlicht hoofd en kriebels in de buik. Hij is smoorverliefd… maar niet op Ilse, zoals men zou verwachten! Tot afgrijzen van Ilse – en nog meer tot afgrijzen van Liene – heeft Pieter zijn zinnen op Liene gezet. Nog voor Ilse of Liene kunnen bekomen van de schok, vraagt Pieter Liene ten huwelijk. De ontreddering die te lezen valt op het gezicht van deze laatste is totaal. Ilse is ondertussen weer bij haar positieven, en beseft dat Pieter nu weer in een droomwereld leeft. Ze weet Liene – die al aanstalte maakte om de bivakplaats in allerijl te ontvluchten – te overtuigen om in te stemmen met het schijnhuwelijk. Meteen wordt de bivakplaats in gereedheid gebracht voor de ceremonie en het bijhorende feest later op de avond.

wordt vervolgd…….

Dag 2 – 22 juli 2017

Het gedrag van Pieter tijdens de ochtendverzameling doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Niet alleen heeft hij zijn trui achterstevoren aan, daarnaast blijkt hij nogal averechts te antwoorden op vragen die hem worden gesteld. Ilse – die op verzoek van haar professoren, die ze ondertussen geraadpleegd heeft – herkent het gedrag van Pieter meteen: voor hem speelt de dag zich in omgekeerde volgorde af. En dus begint Chiro Sint-Jan de dag met het avondeten dat bestaat uit een of meer stevige hotdogs. Het middageten begint tegen alle verwachtingen in met het dessert, pas daarna gevolgd door het hoofdgerecht.

Omdat Pieter ’s ochtends graag gaat zwemmen, gooit de leidingsploeg het hele bivakschema om en vertrekken alle groepen richting het stedelijke zwembad om daar – precies zoals Pieter het gewend is – de nodige baantjes te zwemmen. Uiteindelijk komt ook aan dit zwemavontuur een eind. Wanneer iedereen ’s avonds terugkeert wordt nog een stevig ontbijt – spek met eieren inclusief verse koffie – aangeboden om de dag af te sluiten.

wordt vervolgd……

Dag 1 – 21 juli 2017

De nationale feestdag is al sinds mensenheugenis een dag om naar uit te kijken… tenminste als je lid bent van Chiro Sint-Jan. Dit jaar valt de plaatselijke Chiro uit gemeente Laakdal de eer te beurt om onze Chiro-bende onderdak te bieden.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke nationale feestdagen wordt het bivak plechtig geopend met een eerste officiÎle verzameling. Pieter, van wie geweten is dat hij sowieso niet alle windrichtingen op een rij heeft staan – hij is er in het verleden al in geslaagd te verdwalen in een bibliotheek – blijkt bij deze gelegenheid nu ook nog eens het noorden kwijt te zijn. Totaal verward wordt hij onwel en krijgt hij een acute Dab-flauwte.Mede-leidster Ilse (en dienstdoende geliefde) treedt kordaat op en brengt Pieter de eerste zorgen toe. Zij volgt momenteel dan ook een medische opleiding als veearts. Pieter mag van geluk spreken dat ze gespecialiseerd is in de behandeling van kiekens en grootvee.

Na kort professioneel overleg met de ondertussen toegesnelde verpleegkundigen – leider Janneman en leidster Eline – stelt Ilse vast dat Pieter een aanval van zinsverbijstering heeft. Hij lijdt namelijk aan macrocefalie, een aandoening waarvan geen hond weet wat het betekent. Het zwoele, hete zomerweer en een lang volgehouden blootstelling aan ongemanierde betweterige jongvolwassenen blijken alvast dergelijke aanvallen in de hand te werken.

Hoewel deze ziekte zeer ernstig moet worden genomen, zijn de aanvallen van voorbijgaande aard. Hoewel Pieter zich op het eerste zicht vrij normaal gedraagt – althans niet vreemder dan wij doorgaans van hem gewoon zijn – bevindt hij zich in een door hemzelf bedachte droomwereld, die maximaal ÈÈn dag duurt. Elke dag wordt gekenmerkt door een andere, nieuwe droomwereld, die totaal verschilt van de vorige. Gewoonlijk gaat de aanval na een aantal dagen weer vanzelf over. In geen geval mag Pieter plots ontwaken uit zijn droomwereld, omdat dit tot blijvende hersenschade zou kunnen leiden.

wordt vervolgd……

BenBenieuwd

Beste ouders

De nieuwste versie van BenBenieuwd is nu beschikbaar. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor het bivak. Als je echter nog met een vraag zit, kan je die altijd stellen aan de leiding van de groep van je zoon of dochter

Ontbijtmanden – Moederdag 2017

Na een geslaagde 2016-editie houdt Chiro Sint Jan wederom een verkoop van ontbijtmanden.
Goesting in een lekker ontbijt? Of verdient iemand volgens jou een smakelijk cadeau voor Moederdag?

Bestel dan nu een ontbijtband die op zondagochtend 14 mei (Moederdag) aan huis geleverd zal worden!
Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf de mand te komen afhalen aan de chirolokalen.
Voor meer info, zie brief.
Brief ontbijtmanden 2017

Eetdag 26/02/2017

Dit jaar organiseert Chiro Sint-Jan weer zijn mosselfeest.
De winst gaat naar het onderhoud van onze lokalen.
Iedereen is welkom, hoe meer zielen meer vreugde!
In het onderstaand bericht vinden jullie het menu.
Aarzel dus niet om je in te schrijven en tot dan!

Vriendelijke Chiro groetjes

De leiding van Chiro Sint-Jan

Menu Eetdag